Az élet forrása a : Víz

Mindennapjaink és létezésünk ezernyi szállal kötődik a vízhez, amely nélkül elképzelhetetlen lenne a földi bioszféra léte. A Víz világnapján érdemes végiggondolnunk, mit is jelent  számunkra az életet adó víz, jövőnk egyik legfontosabb záloga. Talán senki sem fogalmazta meg olyan lényegre törő módon az „elemi elem” életünkben betöltött fontosságát, mint a világhíres francia író, „A kis herceg” szerzője, Saint-Exupéry: „Víz!… Nem szükséges vagy az életben: maga vagy az élet!” A jeles

Március 15-ei megemlékezés a Bem utcai telephelyen

Március 14-én mindenki díszbe öltözött, s öltöztette nemcsak a külsejét, hanem a lelkét is a Boldog Brenner János Óvoda Bem József utcai telephelyén. Ezen a napon emlékeztünk meg azokról a bátor emberekről, akik harcoltak a szabadságunkért, függetlenségünkért. Minden kisgyerek ünnepi ruhában érkezett az óvodába, s a mellkasára kitűzte a nemzetiszín kokárdát, fejet hajtva a hőseink előtt. 10 órakor összegyűltünk az óvoda aulájában, s közösen elmondtuk Petőfi Sándor: Nemzeti dal című

Március idusán

„Isten áldd meg a magyart…” hangzott el 2019.máricus 14-én délelőtt a Boldog Brenner János Óvoda Hollán Ernő utcai telephelyén, ahol a Csodabogyó, a Katica és a Halacska csoport gyermekei és dolgozói ünneplőbe öltözve és kokárdát tűzve azért gyűltek össze, hogy az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc emléke előtt tisztelegjenek. Pósa Lajos „Magyar vagyok, magyar; magyarnak születtem…” alkotásával, annak mondanivalójával igyekeztünk elmélyíteni gyermekeinkben a hazánk, nemzeti értékeink, történelmünk iránti tiszteletüket, szeretetüket s

„Bolond - bálban jártam…” a Katica csoportban

Húshagyókedd a nagyböjt kezdetét megelőző utolsó nap a keresztény egyházi évben, azaz a hamvazószerda előtti nap.  Ezen a napon tartottuk a már nagyon várt farsangi mulatságunkat játékokkal, zenével és persze az elmaradhatatlan finomságokkal. A csoport újonnan tanult és az egyik legkedveltebb verse – Vidor Miklós: Bolondbál – végigkísérte a farsangi mulatságunkat is, hiszen csupa móka, kacagás, vidámság, bolondozás és fékezhetetlen jó kedv volt a jellemző. Talán a hosszas készülődésnek, izgalmakkal teli