Franz Kett pedagógiai foglalkozások a Katica csoportban

Franz Kett pedagógiai foglalkozások a Katica csoportban

Befelé figyelni, elcsendesülni, elmélyülni – hitéletünk alapvető motívumai, melyet szeretnénk a kicsi gyermekekkel már óvodás korban megélni. A Boldog Brenner János Óvoda Katica csoportos gyermekei az imádságos légkörben történt Kett pedagógiai foglalkozásokon átélhetik a „helyemen vagyok”, a „megérkeztem”, a „közösséget alakítok másokkal” érzéseket. Franz Kett valláspedagógiai szemlélete: „Én és te, mi, egy középpont körül, tanulunk az Életről/életről. Aki az életről tanul, az tanul arról is, ki magát az életnek nevezte. Jézus mondja: – Én vagyok az út, az igazság, az élet.” A vallásos nevelés előfeltételeit az óvodai tevékenységek folyamán, azok folyamatában lehet leginkább megteremteni ezen korosztály számára. Az összpontosítás, az összeszedettség, a kapcsolatra való képesség, az alkalmazkodás, a közös játékos tevékenységek lehetőséget adnak arra, hogy vallási témákat és tartalmakat tudjunk közel vinni a gyermekekhez, téve ezt úgy, hogy testben és lélekben megnyugtató, hitmélyítő alkalmak legyenek ezek a foglalkozási alkalmak.

Foglalkozásainkon az Együtt lenni jó – a Katica csoport, mint jó közösség élményén túl az Édesanyák napját és Mária, Égi Édesanyánk ünnepét; Szent Ferenc, Szent Márton és Szent Erzsébet szentjeink életét dolgoztuk fel padlóképek létrehozásával és saját egyéni alkotói tevékenységekkel. A padlóképek a téma során megfogalmazott lényeget fejezik ki, üzenetet közvetítenek. A történetek feldolgozása során a színek, a formák, az illatok, a felhasznált anyagok és eszközök szimbolikája elsőrendű. A közös padlókép a téma feldolgozásának közvetlen terméke, egyetemes érvényű jelentéstartalmat hordoz. Az egyéni, gyermekek által kirakott képek a gyermek történet vagy téma általi megérintettségének tartalmát fejezik ki szimbolikus formában a rendelkezésre bocsájtott díszítő anyagok segítségével. Így szívet és virágot, rózsát díszítettek a gyermekek, valamint az állatoknak védett lakóhelyet készítettek és templomot építettek.

Kett pedagógiájának központi törekvése elvezetni a gyermekeket az isteni jelenlét kapujába, hogy ott várakozzon, közben pedig megnyitni az egész személyiségét egy nála nagyobb valóság megtapasztalása számára, mely minden keresztény ember törekvése. A komplexitás és a komplex fejlesztés igénye valósul meg minden foglalkozáson, hisz a szóbeliség, a képalkotás, a testi önkifejezés és a szimbolikus cselekvés és alkotás van jelen a tevékenységek során.

Nagy öröm számomra együtt „játszani” a gyermekekkel. Jó érzés látni kíváncsi és érdeklődő tekintetüket, érezni és élvezni figyelmüket, miközben várakozásaikat és örömüket együtt éljük meg a képalkotások igénye felé. Az egyes tevékenységek sok előkészületi munkát igényelnek, de megéri a fáradozás, látva és érezve a gyermeki pozitív reakciókat.   

Horváth Katalin Tímea

(Fotók: Pungor Julianna, Pass Ferencné Anikó, Skrapits Miklósné Jutka, Horváthné Nagy Annamária)

Felhasznált irodalom: Franz Kett pedagógiai könyvek 1-4. Pécs, 2019.