Tájékoztatás a 2021/2022 – es óvodai nevelési évre történő beiratkozásról!

Tájékoztatás a 2021/2022 – es óvodai nevelési évre történő beiratkozásról!

Dr. Prof. Kásler Miklós emberi erőforrások minisztere a kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel a 19/2021.(III.10.) EMMI határoztában tette közzé a 2021/2022–es nevelési év óvodai felvételére vonatkozó előírásokat. Ennek értelmében a Boldog Brenner János Óvoda szombathelyi székhelyén Hollán Ernő utca 8. és a Bem József utca 9/a. telephelyén induló kis csoportokba, valamint a Bozsoki Tagóvodánk és a Nardai Horvát Nemzetiségi Tagóvodánk vegyes csoportjaiba a beiratkozás:

 2021. április 20 – 23-ig a beiratkozási dokumentumok elektronikus úton való elküldésével történik.

Beiratkozás dokumentumai:

  • Jelentkezési lap (az óvoda honlapjáról letölthető)
  • A gyermek születési anyakönyvi kivonata
  • A gyermek lakcímkártyája
  • A gyermek TAJ kártyája
  • A szülők személyi igazolványa és lakcímkártyája
  • Plébánosi ajánlás (atyák is tudják küldeni elektronikus úton), akitől még nem érkezett meg.
  • Lehetőség szerint a gyermek keresztlevele vagy keresztelési emléklapja (amennyiben az van odahaza)

A dokumentumokat kérjük beszkennelni vagy lefényképezni, és pdf vagy jpg fájlban szíveskedjenek elküldeni a brennerovoda@martinus.hucímre.

Az óvoda honlapja: http://brennerovoda.martinus.hu

Kérem, hogy a dokumentumok megküldésével egyidejűleg írják meg email címüket (valamelyik dokumentum mellé), hogy értesíteni tudjam a felvett gyermekek szüleit a felvételről és annak az óvodának a nevét, amelyikbe körzetileg gyermekük tartozna, mert ebben a különleges eljárásrendben azoknak a gyermekeknek az esetében, akiket fel tudok venni, nekem lesz értesítési kötelezettségem a körzeti önkormányzati óvoda vezetője felé.
A szülőket, gondviselőket elektronikus úton értesítem 2020. április 30-ig gyermekük felvételéről.
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 20 §. (1 c) bekezdése alapján, postai úton is megküldöm a járványügyi helyzet lehetőségeitől függően a hivatalos határozatot. (Ameddig erre lehetőség nyílik, elektronikus úton továbbítom.)

Teljes dokumentum letölthető innen!
Plakát A3 formátumban PDF -ben itt!

Tisztelettel és köszönettel: Pintérné László Ildikó
(óvodavezető)
+ 3630 4145528

Szombathely, 2021. március 24.