Urunk bemutatása – Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe

Urunk bemutatása – Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe

Február első napjaiban Gyertyaszentelő Boldogasszony emléknapját ünnepeltük óvodánkban. Az Egyház tanítása szerint arra emlékezünk, hogy Jézus születése után negyven nappal (a törvénynek megfelelően) Mária és József a jeruzsálemi templomban hálából felajánlották az előírt áldozatot Istennek, az Úrnak ajánlva elsőszülött fiúkat. A Szentírás tanúsága szerint a templomban találkoztak Anna prófétanővel és az agg Simeonnal, akik felismerték Jézusban a Megváltót és a Világ világosságának nevezték őt.

A Virág csoportban jelenleg 3,5-5 éves gyermekek alkotnak egy közösséget, akik életkoruk és családi hátterük különbözősége miatt más-más szinten tudják befogadni az élményeket. Arra törekszünk ezért hétről-hétre, hogy változatos módszerekkel ismertessük meg a gyerekekkel az adott témát, tevékenységet. Ez történt Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe esetében is.

A bibliai történetet megismerve a kiválasztott gyerekek a dramatizálás módszerével keltették életre a szereplőket, a csoport többi tagja pedig a jeruzsálemi templomot jelenítette meg. A mélyebb tartalom megélését segítette a Franz Kett pedagógiájára épülő foglalkozás, melynek során kinyithattuk szívünket Jézus felé, hogy befogadjuk a hit ajándékait. Megfogalmaztuk közösen a gyerekekkel, hogy az égő gyertya Jézusra irányítja figyelmünket. Ahogy a gyertya fényt, meleget sugároz felénk és egyre kisebb lesz, úgy Jézus is a világ világosságaként mutatja nekünk, hogy mi a helyes, a jó, és feláldozta magát bűneinkért.

Ezen a héten Gombos Bálint atya is ellátogatott óvodánkba, aki megáldotta és megszentelte a gyerekek által előzőleg kidíszített gyertyákat, majd a jelenlévőket Balázs-áldásban részesítette.

Ezekben a napokban az ünnephez kapcsolódó népszokásokat is felelevenítettük: tanulmányoztuk a medve életmódját; medvés dalokat, verset, mondókát tanultunk; medvebarlangot építettünk; medveálarcot készítettünk; mézet kóstoltunk.

Az óvodáskorú gyermekek esetében akkor érünk el látványos eredményt a személyiségük kibontakoztatása terén, ha minél sokoldalúbban közelítjük meg az egyes témákat, illetve minél több érzékszervet, nevelési területet érintünk a feldolgozás folyamán. Az ünnephez kapcsolódó tartalmak egész héten bőséges lehetőséget nyújtottak a gyerekek számára a szabad játék során a gyermeki fantázia, kreativitás és önkifejezés terén.

Rábáné Mészáros Rita