Beiratkozás

Beiratkozás

Tájékoztatás a 2020/2021 – es óvodai nevelési évre történő beiratkozásról!

Dr. Prof. Kásler Miklós emberi erőforrások minisztere a kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel a 7/2020.(III.25.) EMMI határoztában tette közzé a 2020/2021–es nevelési év óvodai felvételére vonatkozó előírásokat. Ennek értelmében a Boldog Brenner János Óvoda szombathelyi székhelyén Hollán Ernő utca 8. induló kis csoportba és a Bem József utca 9/a. telephelyén induló kis csoportba a beiratkozás:

 2020. április 17-ig a jelentkezési dokumentumok elektronikus úton való elküldésével történik.

2020. április 20-ig értesítem a szülőket, gondviselőket gyermekük felvételéről (elektronikus úton).

Beiratkozás dokumentumai:

  • Jelentkezési lap (amennyiben még nem lett leadva) az óvoda honlapjáról letölthető
  • A gyermek születési anyakönyvi kivonata
  • A gyermek lakcímkártyája
  • A gyermek TAJ kártyája
  • A szülő személyi igazolványa és lakcímkártyája
  • Plébánosi ajánlás (atyák is tudják küldeni elektronikus úton), akitől még nem érkezett meg.
  • A gyermek keresztlevele vagy keresztelési emléklapja (amennyiben az van odahaza)

A dokumentumokat kérjük beszkennelni vagy lefényképezni, és pdf vagy jpg fájlban szíveskedjenek visszaküldeni a brennerovoda@martinus.hucímre.

Az óvoda honlapja: http://brennerovoda.martinus.hu

Kérem, hogy a dokumentumok megküldésével egyidejűleg írják meg email címüket (valamelyik dokumentum mellé), hogy értesíteni tudjam a felvett gyermekek szüleit a felvételről és annak az óvodának a nevét, amelyikbe körzetileg gyermekük tartozna, mert ebben a különleges eljárásrendben azoknak a gyermekeknek az esetében, akiket fel tudok venni, nekem lesz értesítési kötelezettségem a körzeti önkormányzati óvoda vezetője felé.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 20 §. (1 c) bekezdése alapján postai úton is megküldöm a járványügyi helyzet lehetőségeitől függően a hivatalos határozatot. (Ameddig erre lehetőség nyílik, elektronikus úton továbbítom.)

Tisztelettel és köszönettel: Pintérné László Ildikó
+ 3630 4145528 (óvodavezető)
Szombathely, 2020. március 30.

Közlemény letöltése: