Március idusán

Március idusán

„Isten áldd meg a magyart…” hangzott el 2019.máricus 14-én délelőtt a Boldog Brenner János Óvoda Hollán Ernő utcai telephelyén, ahol a Csodabogyó, a Katica és a Halacska csoport gyermekei és dolgozói ünneplőbe öltözve és kokárdát tűzve azért gyűltek össze, hogy az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc emléke előtt tisztelegjenek.

Pósa Lajos „Magyar vagyok, magyar; magyarnak születtem…” alkotásával, annak mondanivalójával igyekeztünk elmélyíteni gyermekeinkben a hazánk, nemzeti értékeink, történelmünk iránti tiszteletüket, szeretetüket s legfőképpen erősíteni nemzeti identitásukat, magyarságtudatukat.

Előzményként a hét során beszélgettünk többek között a hazáról, a hősökről, a csatákról; rajzoltunk, színeztünk és festettünk huszárokat, zászlókat, kokárdákat; építettünk várakat; készítettünk bástyákat. Hazafias versek mondogatása, verbunkos dalok énekelgetése közben átéreztük a „Magyar vagyok, magyarnak születtem” életérzés fontosságát.

Immáron hagyománnyá vált, hogy Petőfi Sándor szobrához ellátogatva verssel, énekkel, illetve kézzel készített ajándékkal (zászló, kokárda) mondjunk köszönetet és rójuk le tiszteletünket a magyar költészet egyik legkiemelkedőbb alakja s egyben nemzeti hősünk előtt.  

A héten átélt élmények, tapasztalatok segítségével a gyermekek kellően felkészültek és ráhangolódtak ünnepélyünkre. A délelőtt során különböző helyszíneken különböző játékok és feladatok várták gyermekeinket, melyek végrehajtása csoportonként magában rejtett egy – egy kirakódarabka megszerzését is. Néptáncot roptunk verbunkos dalokra; megnéztünk egy óvodai csoport ünnepi műsoráról szóló videót; képeket raktunk ki Magyarországról, huszárról, nemzeti zászlóról és kokárdáról, melyekről egy – egy tanult vers és ének is eszünkbe jutott; hajtogatással és ragasztással közös kokárdát is készítettünk. A délelőtt lezárásaként megcsodáltuk a közös munkaként elkészült kokárdát, és kiraktuk az összegyűjtött kirakódarabkákat, amely végül nagy meglepetést és örömet okozva óvodai közösségünket ábrázolta. Meghallgattuk a Szózatot, majd az ünnep tiszteletére és a gyermekek nagy örömére közösen koccintottunk egy pohár szörppel piros, fehér, zöld poharakból. 

Az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc ellőtt méltóan tiszteletet adó és köszönetet mondó tartalmas, emlékezetes és vidám délelőttöt tudhatunk magunk mögött.

Pungor Julianna